Dom opieki w Łodzi jest placówką nastawioną na świadczenie całodobowych usług pielęgnacyjno – opiekuńczych dla osób w podeszłym wieku.