Dom opieki w Łodzi jest placówką nastawioną na świadczenie całodobowych usług pielęgnacyjno – opiekuńczych dla osób w podeszłym wieku.

oferta

Centrum Opieki NASZ DOM Łódź zapewnia całodobową, profesjonalną, stałą opiekę pielęgniarską i lekarską w Ośrodku zapewniającym Podopiecznym jak najlepsze warunki pobytu, z zachowaniem wysokich standardów opieki medycznej, zajęć rehabilitacyjnych, warunków bezpieczeństwa, poczucia godności i intymności oraz oferującym zdrowe wyżywienie.  

W ramach pobytu naszym Podopiecznym zapewniamy:

 • całodobową, stałą i fachową opiekę wykwalifikowanego personelu medycznego (24 h opieka pielęgniarska),
 • niezbędną opiekę lekarską (internista, psychiatra, chirurg),
 • zdrowe i smaczne posiłki z uwzględnieniem diet indywidualnych,
 • staranną higienę osobistą,
 • zajęcia rehabilitacyjne,
 • stałą terapię zajęciową (w tygodniu 8 h zajęć rehabilitacyjnych wzmacniających sprawność manualną oraz inteaktualną),
 • pranie odzieży osobistej,
 • opiekę duszpasterską,
 • organizację uroczystości (imieniny, urodziny oraz wspólne obchodzenie świąt),
 • nieograniczone wizyty Opiekunów.

Ośrodek dysponuje całodobowymi miejscami pobytu dla osób:

 • chorych na typowe schorzenia wieku starczego - kwalifikacje personelu oraz stała współpraca z doświadczonym lekarzem psychiatrą pozwalają na sprawowanie profesjonalnej opieki nad osobami chorymi na demencję starczą, depresję oraz chorobę Alzheimer'a,
 • somatycznie chorych, wymagających całodobowej opieki pielęgniarskiej,
 • wymagających rehabilitacji po przebytych zabiegach operacyjnych (w szczególności po zabiegach ortopedycznych),
 • chorych na choroby nowotworowe, wymagających całodobowej opieki pielęgniarskiej,
 • oczekujących na miejsce w placówkach tj. Zakład Opiekuńczo Leczniczy lub Państwowy Dom Pomocy Społecznej.

Poza pobytem stałym, dla osób wracających do zdrowia po pobytach szpitalnych i niezdolnych do samodzielnego funkcjonowania w warunkach domowych, istnieje możliwość skorzystania z usług Ośrodka w określonym okresie czasu. Pensjonariuszom przyjętym na pobyt czasowy zapewniamy takie same warunki i zakres opieki jak Podopiecznym mieszkających w Ośrodku na stałe.

Ponadto Opiekunom osób wymagających stałej opieki oferujemy możliwość skorzystania z usługi tzw. dziennego pobytu. W ramach pobytu dziennego gwarantujemy całodzienną opiekę wykwalifikowanego personelu, całodzienne wyżywienie, terapię zajęciową oraz podstawowe środki higieniczne.

Pensjonariuszom zapewniamy pobyt w starannie urządzonych pokojach jedno, dwu i trzyosobowych. 

Poza pokojami mieszkalnymi dysponujemy przestronnym pomieszczeniem ogólnym dającym Pensjonariuszom możliwość swobodnego poruszania się, z funkcjonalną jadalnią oraz kameralnym miejscem wypoczynku, gdzie można porozmawiać, posłuchać muzyki lub obejrzeć ciekawy program telewizyjny. Część ogólna Ośrodka daje opiekunom możliwość spędzenia czasu z Podopiecznymi w miłym otoczeniu gwarantującym poczucie intymności w kontaktach z bliskimi.

Cztery razy w tygodniu prowadzona jest terapia zajęciowa. Podstawowym założeniem jest dążenie do stworzenia Pensjonariuszom atmosfery zbliżonej do tej panującej w warunkach domowych. Rozmowy prowadzone w czasie warsztatów dotyczą spraw codziennych poprzez co integrujemy Podopiecznych funkcjonujących na wspólnej przestrzeni. W naszej ocenie ważnym jest, aby Pensjonariusze poczuli się "jak w domu", a koleżanki i kolegów oraz personel traktowali jak swoją rodzinę. Podczas zajęć poruszane są tematy dotyczące orientacji w czasie oraz pobudzające funkcje poznawcze. W wyniku prowadzonych zajęć systematycznie oceniane są umiejętności w zakresie czytania, pisania, orientacji w przestrzeni, działania w grupie oraz zdolności manualnych. Każdy Pensjonariusz, bez względu na poziom zaawansowania choroby, traktowany jest tak samo z należytym szacunkiem i uwagą co pozwala by każdy z naszych Podopiecznych czuł się zauważony, potrzebny oraz doceniony. 

Dbając o higienę, zdrowie i bezpieczeństwo Pensjonariuszy, wyposażyliśmy Ośrodek w zaplecze kuchenne spełniające wymagania w zakresie bezpieczeństwa żywności oraz w pokoje kąpielowe dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Współpracujemy z zewnętrznym dostawcą usług cateringowych posiadającym wymagane prawem pozwolenia na prowadzenie działalności w zakresie usług żywienia zbiorowego.

Organizujemy transport medyczny w mieście i poza Łodzią.