Dom opieki w Łodzi jest placówką nastawioną na świadczenie całodobowych usług pielęgnacyjno – opiekuńczych dla osób w podeszłym wieku.

o nas

Za nim zaprosimy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą pragniemy poinformować, iż Centrum Opieki "Nasz Dom" jako pierwsza i jak do tej pory jedyna prywatna placówka opiekuńcza w Łodzi zaszczepiła wszystkich Pensjonariuszy oraz Pracowników przeciwko COVID 19. Oznacza to, że od dnia 22.01.2021 jesteśmy ujęci w systemie szczepień i na bieżąco możemy szczepić naszych nowych podopiecznych. Wydarzenie to jest dobrym momentem do podzielenia się z Państwem drugą bardzo istotną informacją - od początku pandemii nie odnotowaliśmy wśród Pensjonariuszy ani jednego przypadku zachoorowania na COVID 19 co potwierdza wysoki standard opieki oraz bardzo wysokie kwalifikacje i zaangażowanie całego personelu.     

Mając wieloletnie doświadczenie współpracy z prywatnymi domami opieki, domami seniora oraz domami pomocy społecznej postanowiliśmy, w oparciu o własne oczekiwania, spostrzeżenia i doświadczenia, stworzyć Centrum Opieki gwarantujące Pensjonariuszom jak najlepszą opiekę i warunki mieszkalne, a ich opiekunom - poczucie bezpieczeństwa i zaufania.

Centrum Opieki „Nasz dom" jest kameralną placówką opiekuńczą spełniającą wszystkie wymagania niezbędne dla zapewnienia miłego i bezpiecznego pobytu osobom starszym, niepełnosprawnym oraz przewlekle chorym.

Skala prowadzonej działalności pozwala na uwzględnienie w standardzie codziennej opieki indywidualnych potrzeb naszych Podopiecznych – ich oczekiwań, preferencji oraz stanu zdrowia.

Zatrudniamy doświadczony, doskonale wykwalifikowany personel medyczny, który w sposób profesjonalny sprawuje całodobową opiekę, zapewniając Podopiecznym bezpieczeństwo, poczucie godności oraz intymności.

Ośrodek dysponuje miejscami pobytu dla osób:

  • chorych na typowe schorzenia wieku starczego (demencja, choroba Alzheimer'a),
  • wymagających całodobowej opieki,
  • wymagających rehabilitacji po przebytych zabiegach operacyjnych,
  • oczekujących na miejsce w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym lub Państwowym Domu Pomocy Społecznej.

Ośrodek jest nowocześnie wyposażony, pozbawiony barier architektonicznych (dysponujemy windą do przewozu osób niepełnosprawnych) oraz kompleksowo przygotowany do potrzeb osób wymagających stałej opieki.

Zajęcia rehabilitacyjne prowadzone są przez magistra rehabilitacji posiadającego wieloletnie doświadczenie pracy z osobami wymagającymi wsparcia w powrocie do zdrowia i pełnej sprawności m in. po odbytych zabiegach operacyjnych lub udarach.

W zakresie warunków bytowych, higienicznych i zdrowotnych oraz bhp i p.poż spełniamy najwyższe standardy wymagane ogólnie obowiązującymi przepisami prawa. Jesteśmy jedną z nielicznych na terenie województwa łódzkiego placówek prowadzących działalność w oparciu o:

- opinię sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanistarnego w Łodzi, z dnia 20.11.2013, stwierdzającą że Ośrodek spełnia warunki higieniczne i zdrowotne zawarte w Ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004,

- decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi, z dnia 03.01.2014, zatwierdzającą prowadzenie działalności w zakresie żywienia zbiorowego, 

- decyzję Wojewowdy Łódzkiego nr PS-III.9423.13.2013, z dnia 15.01.2014, wydającą zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku - zezwolenie wydano na czas nieokreślony.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków pobytu w Ośrodku można uzyskać pod niżej podanymi numerami telefonów lub podczas wizyty w naszej siedzibie – serdecznie zapraszamy Opiekunów do odwiedzin naszej placówki.

NASZ DOM
Centrum Opieki
ul. Cmentarna 10a, Łódź
Tel. +48 509 687 303
Tel. +48 607 734 767
email: biuro@centrumopiekinaszdom.pl