Dom opieki w Łodzi jest placówką nastawioną na świadczenie całodobowych usług pielęgnacyjno – opiekuńczych dla osób w podeszłym wieku.

partnerzy

Całodobowe Centrum Opieki Nasz Dom  współpracuje ze starannie dobranymi firmami z Łodzi i okolic w celu zapewnienia  najwyższej jakości produktów, najwyższych standardów bezpieczeństwa oraz profesjonalnych usług dla naszych Podopiecznych.

Współpracujemy między innymi z:

  • Łódzkim Towarzystwem Alzheimerowskim z siedzibą w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 111.
  • dostawcą usług cateringowych działającym na rynku od kilkunastu lat, spełniającym wymagania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi w zakresie produkcji gastronomicznej od surowca do gotowej potrawy dla odbiorców zewnętrznych oraz transportu posiłków w termosach lub opakowaniach jednorazowych.
  • partnerem świadczącym usługi w zakresie transportu medycznego (na terenie miasta Łodzi i poza miastem).
  • dostawcą zabezpieczającym nasze potrzeby w zakresie wyposażenia oraz serwisu specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego.
  • doświadczonym specjalistą w zakresie rehabilitacji,
  • hurtownią farmaceutyczną dostarczającą niezbędne art. medyczne.
  • agencją reklamową świadczącą usługi na rzecz Ośrodka w zakresie identyfikacji wizualnej i materiałów reklamowych.