Dom opieki w Łodzi jest placówką nastawioną na świadczenie całodobowych usług pielęgnacyjno – opiekuńczych dla osób w podeszłym wieku.

GDPR / RODO

informacje » GDPR / RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.:

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prawidłowej realizacji umowy. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych może być nieprawidłowa realizacja Umowy.